Penghimpunan BMM

ZIS

Zakat, Infaq, Sedeqah

zis

Produk Zakat, Infaq dan Shodaqoh ini membantu mereka yang sudah cukup syarat berzakat untuk mengeluarkan zakatnya, baik zakat maal, zakat perdagangan, zakat profesi dan lain-lain. Zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, mensucikan hidup sehingga mendatangkan keberkahan. Melalui pengelolaan dana zakat yang tepat Insya Allah penerima zakat (mustahik) yang tersebar di seluruh Indonesia tidak sekedar mendapatkan haknya, namun lebih dari itu mereka dibimbing agar berdaya dengan harapan terangkat taraf  hidupnya baik secara ekonomi, spiritual atau sosial.

 

No Rekening :
Bank Muamalat Indonesia

Zakat : 301.00711.99
Infak : 311.00034.78
Kemanusiaan : 301.00721.63