Penghimpunan BMM

IDEAS

Infaq Dua Enam Satu

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang DIA kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS A-Baqarah :21)

Produk Inovatif yang terinspirasi dari Q.S. Al Baqorohayat 261 mengajak masyarakat untuk berbagi dan mensucikan hartanya dijalan Allah SWT melalu iinfak sebesar Rp. 261.000. IDEaS (Infaq Dua Enam Satu) bertujuan untuk membumikan dan menanamkan keyakinan pesan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki keberkahan yang berlipat ganda. Dana infak yang terkumpul akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatanan dan sosial.

No Rekening :
Bank Muamalat Indonesia
IDEAS (Infaq Dua Enam Satu)
311.00034.76