Penghimpunan BMM

GEBU

Gerakan Infaq Seribu

Produk Gerakan Infak Seribu (GEBU) bertujuan mengedukasi pelajar : siswa siswi dan civitas akademika kampus untuk berinfak minimal Rp. 1.000,-. Dana yang dihimpun tersebut akan dimanfaatkan pada program-program pemberdayaan di sekitar sekolah ataupun kampus yang sudah bekerjasama dalam program gerakan infaq seribu.

 

No Rekening :
Bank Muamalat Indonesia
GEBU
Infaq BMI
301.00719.53